Leer Schaatsen

De KNSB en de Bossche Kunstrij Vereniging (BKV) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is Den Bosch geaccrediteerd als Vereniging voor Talentontwikkeling Kunstrijden (VTO).

Het VTO-programma houdt in dat de Bossche Kunstrij Vereniging een fulltime trainingsprogramma voor kunstrijtalenten in de leeftijd 6-12 jaar aanbiedt. En dat betekent zes dagen per week ijs- en off-ice training, waarbij e.e.a. goed is afgestemd met school en aansluit bij paramedische voorzieningen. De BKV draaide het afgelopen jaar onder leiding van Thierry Cerez, toprijder in de jaren ‘90 voor Frankrijk, al een pilot. Een ’geslaagde’ pilot, want veel jonge rijders manifesteerden zich zichtbaar op hoog niveau.

De accreditatie van de Bossche Kunstrij Vereniging maakt onderdeel uit van het 10-jaren plan van de KNSB (2012-2022), waarmee de schaatsbond het kunstrijden terug wil brengen aan de wereldtop. Afgelopen winter werd al een mooie stap gezet met deelname van Niki Wories aan het WK Kunstrijden. De laatste keer dat een Nederlander aan het WK deel nam was in 2010. Maar de KNSB streeft er ook naar dat Nederlandse kunstrijders vanaf 2022 en het liefst al vanaf 2018 structureel deelnemen aan de Olympische Winterspelen.

In dat Tienjarenplan is het neerzetten van een structuur, waarin talentherkenning- en ontwikkeling het beste tot hun recht komen, een belangrijk onderdeel. Een belangrijke rol in die structuur is weggelegd voor de Verenigingen voor Talentontwikkeling, de VTO’s. De Bossche Kunstrij Vereniging is de eerste VTO die een accreditatie krijgt. Op den duur moet kunstrijden ook een plaats gaan krijgen in de Regionale Talentencentra (zogenoemde RTC’s), die de KNSB momenteel uitrolt over het land. Vanwege het ontbreken van voldoende rijders op het gewenste niveau en het feit dat kunstrijden een specialisatiesport is, die al vanaf zeer jonge leeftijd wordt beoefend, wil de KNSB de kunstrijders voorlopig opleiden bij VTO’s.

”Ik ben blij dat we een belangrijke stap hebben kunnen zetten in de structuur voor de talentontwikkeling van het kunstrijden”, benadrukt Arie Koops, directeur sport van de KNSB. ”Dit doen we door het verhogen van het niveau bij de Novice-categorieën, aangezien hier het fundament moet worden gelegd voor later succes.”

Tonnie Boom, voorzitter Bossche Kunstrij Vereniging: ”BKV is bijzonder vereerd met de primeur. We hebben er alle vertrouwen in op deze manier onze steen bij te dragen in het verhogen van het niveau van de jonge talenten in het kunstrijden.”